De brug tussen elektriciteitscentrale en bouwnijverheid

BauMineral is tegelijkertijd dienstverlener voor de elektriciteitsproductiebedrijven als voor de bouwindustrie en heeft ca. 50 jaar ervaring in het aanbieden van minerale grondstoffen uit de met steenkool gestookte elektriciteitscentrales. Als geïntegreerde aanbieder van totaal oplossingen is BauMineral marktleider in Europa omdat zij de afzetkanalen voor deze producten van het ontstaan in de elektriciteitscentrale tot de toepassing in de bouwindustrie kent en deze technisch en logistiek organiseert.

Wij nemen alle minerale grondstoffen op basis van lang lopende contracten over van de elektriciteitsproducenten en voorzien deze van een duurzame, veilige en economische toepassing. Logistieke systemen overbruggen het seizoensgebonden aanbod tussen productie en marktvraag door gebruik te maken van optimaal gedimensioneerde siloparken en opslagmogelijkheden. Onze afzet- en bevoorradingslogistiek garanderen de “just in time” levering met de juiste kwaliteit van alle producten.

Onze technische competenties, innovatieve kracht en creativiteit bij de toepassing van de producten verzekert onze afnemers in de bouwindustrie technologische en economische voordelen. De toepassing van bouwstoffen uit kolen gestookte elektriciteitscentrales spaart de natuurlijke voorraden en ontlast het milieu door vervanging van vergelijkbare grondstoffen, die anders met veel energie gedolven, bewerkt of geproduceerd moeten worden.

BauMineral in getallen

  • 120 werknemers op 15 locaties
  • 3 mi ton bouwstoffen per jaar
  • 560.000 ton silo- en opslagcapaciteit
  • 40 speciale auto’s
  • Logistiek volume 3,5 mi ton per jaar
  • 4 mi EURO gestort kapitaal
  • 50 mi EURO omzet per jaar
Up